نحوه سیستم کد دهی و شناسایی هلدر تراشکاری داخل تراشی

16
M
-
S
D
U
C
R
-
11

جنس بدنه هلدر داخل تراش

حرف اول سیستم کد گذاری هلدرهای تراشکاری داخل تراش اشاره به جنس بدنه هلدر دارد. در طول دهه های اخیر پیشرفت تکنولوژی و بهبود عملکرد مواد و شناخت بیشتر آنها و همچنین روکش سطح فلزات و قابلیت سخت کاری سبب افزایش طول عمر هلدرهای تراشکاری گردیده است.

انتخاب صحیح بدنه هلدر با توجه به عملیات ماشینکاری سبب افزایش طول عمر هلدر و الماس تراشکاری، افزایش تولید، کاهش زمان تولید، کاهش هزینه تولید می گردد. عموماً شرکت های تولید کننده هلدر از حروف زیر به عنوان استاندارد در نام گذاری هلدر داخل تراش استفاده می نمایند.

A

بدنه تمام فولادی به همراه کانال خروجی مایع خنک کننده (آبصابون)

S

بدنه تمام فولادی

C

شنک از جنس تنگستن کارباید و کله گی فولادی

E

شنک از جنس تنگستن کارباید و کله گی فولادی به همراه کانال خروجی مایع خنک کننده (آبصابون)

S
M
-
S
D
U
C
R
-
11
نقشه فنی و رسم فنی طول هلدر تراشکاری داخل تراشی
نقشه فنی و رسم فنی طول هلدر تراشکاری داخل تراش

قطر هلدر داخل تراش

دومین حرف سیستم کد گذاری هلدر داخل تراش اشاره به قطر هلدر دارد که براساس واحد میلی متر می باشد. برای انتخاب هلدر داخل تراشی توجه به قطر سوراخ قطعه کار مهم می باشد چرا که نسبت به قطر قطعه کار، قطر هلدر داخل تراشی باید انتخاب گردد که باید کوچکتر از قطر سوراخ قطعه کار باشد و هنگام براده برداری برخوردی با دیواره های سوراخ نداشته باشد. انتخاب قطر بزرگ سبب استحکام هلدر می شود و از ایجاد انحراف هلدر (Overhang) در زمان ماشینکاری جلوگیری می کند. قطر هلدر داخل تراشی معمنولا به صورت زیر می باشد.

واحد براساس میلیمتر می باشد.

121086
32252016
60504540
S
16
-
S
D
U
C
R
-
11

طول کل هلدر تراشکاری

حرف سوم این سیستم الشاره به طول کل هلدر داخل تراش دارد. در هنگام انتخاب هلدر تراشکاری باید طول کل هلدر را به حداقل برسانیم تا بهترین پایداری امکانپذیر حاصل گردد. در عملیات داخل تراشی یا بورینگ عمق سوراخ تعیین کننده میزان طول آزاد ابزار خواهد بود. با افزایش قطر ابزار پایداری افزایش می یابد. پایداری ابزار را می توان توسط نسبت طول آزاد به قطر هلدر تعریف کرد. هر مقدار که مقدار این نسبت کوچکتر گردد پایداری بیشتری خواهیم داشت.

طول

کد

طول

کد

طول

کد

طول

کد

طول

کد

70E60D50C40B32A
125K110J100H90G80F
180Q170P160N150M140L
400V350U300T250S200R
X500X450W
S
16
M
-
D
U
C
R
-
11

مکانیزم یا سیستم گیرش الماس تراشکاری

چهارمین حرف در سیستم کد گذاری هلدرهای داخل تراشی مکانیزم گیرش الماس می باشد. مکانیزم گیرش الماس تراشکاری تاثیر زیادی در عمر الماس تراشکاری دارد و سبب کاهش زمان تولید، افزایش تولید، کاهش هزینه تولید و موارد دیگر می گردد. در خصوص انواع مکانیزم ها در مقاله انواع مکانیزم گیرش الماس به شرح ذیل می باشند. برای اطلاعات بیشتر به مقاله مکانیزم گیرش هلدرهای تراشکاری مراجعه نمایید.

S

مکانیزم پیچی

P

مکانیزم اهرمی (چکمه ای)

C

مکانیزم روبندی

D

مکانیزم روبندی

M

مکانیزم روبند و پیچی

T

مکانیزم روبند و پیچی

S
16
M
-
S
U
C
R
-
11

فرم هندسی الماس تراشکاری

فرم هندسی الماس در انتخاب هلدر تراشکاری بسیار مهم می باشد. الماس با زاویه بیشتر مناسب برای خشن کاری و براده برداری با میزان بار زیاد و الماس با زاویه کم قابلیت براده برداری با میزان بار متوسط و کم و دارای قابلیت انعطاف برای ماشینکاری است.

C

مربع لوزی 80 درجه

D

مربع لوزی 55 درجه

R

گرد

S

مربع لوزی 90 درجه

T

سه ضلعی 60 درجه

V

لوزی قایقی 35 درجه

W

شش گوش 80 درجه

S
16
M
-
S
D
C
R
-
11

زاویه ورود هلدر

زاویه بین لبه برنده و قطعه کار را زاویه ورود هلدر می گویند. زاویه ورود کم سبب کاهش ارتعاش در ماشینکاری می شود. 

F

زاویه ورود 90 درجه

K

زاویه ورود 75 درجه

L

زاویه ورود 95 درجه

Q

زاویه ورود 30 / 107 درجه

S

زاویه ورود 45 درجه

W

زاویه ورود 60 درجه

Y

زاویه ورود 85 درجه

S
16
M
-
S
D
U
R
-
11

زاویه آزاد الماس تراشکاری

زاویه آزاد الماس در واقع زاویه کناری الماس تراشکاری می باشد.

B

زاویه الماس 5 درجه

C

زاویه الماس 7 درجه

E

زاویه الماس 20 درجه

F

زاویه الماس 25 درجه

N

زاویه الماس 0 درجه

P

زاویه الماس 11 درجه

S
16
M
-
S
D
U
C
-
11

جهت براده برداری هلدر

هلدر داخل تراش می تواند راست تراش باشد و حرکت به سمت سه نظام داشته باشد یه چپ تراش و حرکت برخلاف جهت سه نظام باشد.

R | Right

راست تراشی

L | Left

چپ تراشی

S
16
M
-
S
D
U
C
R
-

سایز الماس تراشکاری

سایز الماس تراشکاری براساس طول ضلع الماس تراشکاری مشخص می شود. براساس هر فرم هندسی الماس طول ضلع آن مشخص می شود.

CUTTING_EDGE_LENGTH

محصولات مرتبط

مقالات مرتبط

شماره تلفن همراه مثال: 09022662666
آیا حساب کاربری دارید؟
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.
آیا حساب کاربری دارید؟
شماره تلفن همراه مثال: 09022662666
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.