default

درخواست اعلام قیمت

پایگاه دانش

مکانیزم گیرش الماس در هلدرهای تراشکاری

مکانیزم گیرش الماس در هلدرهای تراشکاری

یکی از مهمترین عوامل در تراشکاری انتخاب ابزار مناسب که سبب افزایش طول عمر ابزار و کاهش زمان تعویض ابزار بر روی دستگاه تراش و همچنین کاهش هزینه و زمان تولید و افزایش تولید است. امروزه هلدر و الماس تراشکاری جایگزین هلدرها قدیمی که تکه های کارباید بر روی آنها جوش داده می شدند که امروزه منسوخ و غیر قابل توجه از نظر هزینه و زمان می باشند. برای انتخاب ابزار مناسب هچنین نیازمند اطلاعات جامع و کاملی در خصوص هلدرهای تراشکاری و همچنین نحوه نگهداری از الماس تراشکاری است که در این مقاله سعی بر این شده که بطر کامل و جامع ارائه شود. ...
ادامه مطلب »
نحوه سیستم کد دهی و شناسایی هلدر تراشکاری داخل تراشی

نحوه سیستم کد دهی و شناسایی هلدر تراشکاری داخل تراشی

هلدرهای داخل تراشی دارای ۹ حرف می باشند که جهت نامگذاری مورد استفاده قرار می گیرند. هر یک از این حروف نشانگر یک خصوصیت هلدر داخل تراشی می باشد. آشنایی با سیستم کدگذاری هلدر امکان انتخاب ابزار مناسب جهت ماشینکاری را فراهم می آورد. انتخاب درست و صحیح هلدر الماس تراشکاری سبب بهره وری در تولید، کاهش هزینه تولید، افزایش تولید می گردد. ...
ادامه مطلب »
شماره تلفن همراه مثال: 09022662666
آیا حساب کاربری دارید؟
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.
آیا حساب کاربری دارید؟
شماره تلفن همراه مثال: 09022662666
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.