خرید مته مرغک

مته مرغک

مته مرغک در واقع از دو مته با قطرهای مختلف و یا از مته و مته خزینه تشکیل شده است. مته مرغک ابزاری است که لازمه ایجاد سوراخ در ماشین تراش می باشد. مته مرغک دارای قطر های مختلفی می باشد. مته مرغک با ایجاد سوراخی کم عمق و خزینه شده بر روی پیشانی قطعه کار بر روی ماشین تراش سبب استفاده از مرغک در تراشکاری قطعات با طول بلند و مخروط تراشی می گردد. استفاده از مته مرغک سبب می شود که نوک مته دقیقا در مرکز قطعه قرار گیرد و از انحراف مته در شروع سوراخکاری جلوگیری شود.

توجه به فرم مته مرغک، طول مته مرغک، قطر، نوع جنس و نوع روکش از نکاتی می باشد که در هنگام انتخاب مته مرغک باید به این موارد توجه نمود.

شماره تلفن همراه مثال: 09022662666
آیا حساب کاربری دارید؟
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.
آیا حساب کاربری دارید؟
شماره تلفن همراه مثال: 09022662666
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.