خرید مته کاجی

مته کاجی

مته کاجی که با نام مته مخروطی نیز شناخته می شود دارای حالت مخروطی در قسمت بالایی مته می باشد که به صورت پله ای افزایش قطر دارد همچنین دارای دو شیار بر روی سطح قسمت مخروطی می باشد که به منظور تخلیه براده حاصل از عملیات سوراخکاری مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا از مته مخروطی جهت سوراخکاری ورق و ایجاد سوراخ هایی به شکل مخروطی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

شماره تلفن همراه مثال: 09022662666
آیا حساب کاربری دارید؟
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.
آیا حساب کاربری دارید؟
شماره تلفن همراه مثال: 09022662666
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.