خرید تیغچه چهار گوش

تیغچه چهار پهلو یا چهار گوش

تیغچه چهار پهلو یا چهارگوش دارای فرم هندسی مکعب مستطیل با مقطع مربع می باشد. طول این تیغچه ها معمولا به طول  200 میلی متر می باشد و برای روتراشی، پیشانی تراشی، شیار تراشی، رزوه زنی و پله تراشی مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع این تیغچه ها نسبت به عملیات مورد نظر به وسیله سنگ تیزکاری شده و مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین جنس تیغچه می تواند از فولاد تندبر HSS و دارای کبالت می تواند باشد.

خرید اینترنتی تیغچه چهار پهلو تراشکاری

برای انتخاب تیغچه چهار پهلو باید به عرض، ارتفاع و طول و همچنین جنس تیغچه تراشکاری توجه نمود. برای انتخاب این موارد از فیلترهای تعبیه شده در الین صفحه می توانید به محصول نهایی مورد نظر خود دست یابید.

شماره تلفن همراه مثال: 09022662666
آیا حساب کاربری دارید؟
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.
آیا حساب کاربری دارید؟
شماره تلفن همراه مثال: 09022662666
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.